Mūsų klasė
Strike'ina

Čempionatas suvienijantis klasės draugus, siekiant taikliausios klasės vardo!

#Bendrauk #Varžykis #Pramogauk

Pagrindinis
prizas
VAKARĖLIS
KLASEI
-